Apologia





Ja myślę, że w dawnych wiekach ubóstwo dało początek wszelkim państwom i odkryło wszelkie sztuki; właśnie ono, wolne od wszelkich przewinień, obdarzające wszelką sławą,
wynoszone przez wszystkie narody w najwyższych pochwałach.
Jedno i to samo ubóstwo wśród Greków przejawiło się u Arystydesa w sprawiedliwości, u Fokiona w szczodrości, u Epaminondasa w odwadze, u Sokratesa w mądrości, u Homera w mowie.
To samo ubóstwo dało początek państwu narodu rzymskiego; dlatego po dzień dzisiejszy składa on bogom nieśmiertelnym ofiary używając zwykłej łyżki i glinianej misy.
A gdyby w tym procesie w roli sędziów zasiedli Gajusz Fabrycjusz, Gnejusz Scypion, Maniusz Kuriusz, których córki z powodu ubóstwa otrzymały posag od państwa i szły do mężów
niosąc z domu chwałę, a pieniądze ze skarbca publicznego; albo Publikola, który wygnał królów, i Agryppa, który pojednał naród; ich mienie było tak skromne, że naród rzymski
pogrzebał ich uroczyście za pieniądze ze składek; albo Atiliusz Regulus, którego pólko z powodu tej samej biedy uprawiane było na koszt publiczny; gdyby wreszcie wszystkie sławne i
stare rody konsulów, cenzorów i triumfatorów, korzystając na krótko ze światła życia, weszły tu do sądu i słuchały naszego sporu, czy miałbyś śmiałość wymawiać ubóstwo
filozofowi w obecności tylu ubogich konsulów?
19
A może Klaudiusz Maksym wydaje ci się odpowiednim słuchaczem, by wobec niego naśmiewać się z ubóstwa, gdyż los obdarzył go szczodrze dużym dziedzictwem?
Mylisz się, Emilianie, i wcale nie rozumiesz tego człowieka, jeśli mierzysz go według hojności losu, a nie według jego stosunku do filozofii, jeśli nie potrafisz pojąć, że mąż,
który prowadzi wielce surowy tryb życia, a przedtem służył tyle lat w wojsku, chętniej widzi skromne umiarkowanie niż wyszukany przepych, że do fortuny odnosi się jak do tuniki i
chwali jej odpowiedni rozmiar, a nie długość; bo fortuna niczym szata — jeśli nie jest dopasowana, tylko — zbyt wielka — ciągnie się za człowiekiem, zawadza mu i doprowadza do
upadku.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: