Apologia

A zatem, choć górował nad wszystkimi, nad nim górowała jego własna zachłanność i wszystkim wydawał się bardziej bogaty niż samemu sobie.
I przeciwnie, filozofowie, których wspominałem, byli szczęśliwi, bo nigdy nie chcieli więcej ponad to, co mieli, i miarkowali swe pragnienia wedle możliwości, w zgodzie z prawem i
zasługami.
Ubogim czynią cię pragnienia, których nie potrafisz urzeczywistnić, bogatym zaś zadowolenie, które wypływa z braku pragnień; oznaką biedy bowiem jest pożądanie, oznaką dostatku
— sytość.
Przeto, Emilianie, jeśli chcesz, żeby mnie uważano na ubogiego, musisz koniecznie przedtem dowieść, że jestem zachłanny; bo duszy mojej nie brakuje niczego, a że brakuje mi
niektórych rzeczy znajdujących się poza mną, to nie jest dla mnie ważne; ich obfitość nie jest żadną chwałą, a ich brak — żadną winą.
21
Ale załóżmy, że jest inaczej, i że ja jestem ubogi dlatego, iż los pozazdrościł mi bogactw, bo — co często się zdarza — zabrał mi je opiekun albo wydarł wróg, albo
nie zostawił mi ich ojciec. Czy można w takim razie oskarżać o ubóstwo człowieka, skoro nie obwinia się o nie żadnego stworzenia — ani orła, ani byka, ani lwa?
Jeśli koń posiada właściwe mu cnoty — przewozi ciężary i rączo biega, nikt nie łaje go za to, że brak mu paszy.
A ty będziesz zarzucał mi nieprawość, która ma wynikać nie ze słowa ani z czynu, ale tylko z tego, że mieszkam w prostym domu, że mam mało służby, marnie jem, skromnie się
ubieram, że rzadko przyjmuję gości?
Lecz choć tobie to wszystko wydaje się nicwarte, ja sądzę odwrotnie, że mam dużo — aż za dużo — i pragnę ograniczyć się jeszcze bardziej; tym będę szczęśliwszy, im
wstrzemięźliwszy.
Tak bowiem, jak w przypadku ciała, swoboda ducha świadczy o jego zdrowiu, lekka niemoc — o słabości, a uczucie całkowitej niemocy jest oczywistym dowodem jego choroby.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: