Apologia

Ale że paliwo niewarte, ogień zaraz gaśnie i nie ma nawet śladu po plewach.
Tak i z tym oskarżeniem: zaczęto je od obelg, rozdmuchano słowami, ale nie poparto dowodami; kiedy więc ogłosisz wyrok, po oszczerstwach nie pozostanie nawet śladu.
Niewątpliwie całe to oskarżenie potrzebne było Emilianowi, aby dowieść, że jestem magiem. Dlatego mam chęć zapytać tych jego przenajuczeńszych adwokatów: co to takiego mag?
No, bo jeśli (co zresztą czytałem u bardzo wielu pisarzy) w języku perskim „mag" jest tym, czym u nas „kapłan", cóż to wreszcie za zbrodnia być kapłanem, znać sposoby
odprawiania świętych obrzędów, zasady składania ofiar, założenia różnych religii i mieć w tym wszystkim wiedzę i doświadczenie?
A może magia jest tym, co rozumie przez to słowo Platon? Wspomina bowiem, jaką to wiedzę Persowie zaszczepiają młodemu chłopcu, następcy tronu.
Pamiętam dokładnie słowa boskiego męża, więc przypomnij je sobie, Maksymie, wraz ze mną: „Kiedy chłopiec osiąga czternaście lat, biorą go do siebie ci, którzy zwą się
królewskimi nauczycielami. Jest to czterech wybranych Persów, najznakomitszych ludzi swojego wieku: najmądrzejszy, najsprawiedliwszy, najrozważniejszy i najodważniejszy.
Jeden z nich uczy magii, nauki Zoroastra, syna Horomadzesa, innymi słowy — poszanowania dla bogów. Uczy też sztuki panowania.
"
26
Czy słyszycie, że magia, o którą tak nierozsądnie oskarżacie, jest nauką miłą bogom nieśmiertelnym, pouczającą, jak ich czcić i szanować?
Jest ona, rzecz jasna, święta, wie, co boskie, i znana jest od czasów jej twórców: Zoroastra i Horomadzesa.
Jest
kapłanką niebian — jedną z nauk najbardziej potrzebnych królowi; i mądrzy Persowie nie pozwalają byle komu być magiem, tak jak nie pozwalają byle komu być królem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: