Apologia

Tenże Platon w innym dialogu tak napisał o pewnym Zalmoksie, z pochodzenia Traku, zajmującym się tą właśnie nauką: „Zaklęcia — to piękne słowa.
'' A skoro tak, to dlaczego miałbym nie znać i pięknych słów Zalmoksa, i kapłańskiej sztuki Zoroastra?
Jeśli zaś ci moi oskarżyciele, idąc za zdaniem gminu, tego tylko uważają za maga, kto posiadł wspólny język z bogami nieśmiertelnymi i przy pomocy jakiejś niewiarygodnej potęgi
zaklęć potrafi zrobić wszystko, czego zapragnie, bardzo jestem zdumiony, że nie bali się oskarżyć człowieka, o którym mówią, że może aż tyle; bo przecież tajemna i boska moc
silniejsza jest niż wszystko inne i skryć się przed nią nie można.
Kto pozywa przed sąd mordercę, zabezpiecza się strażami; kto oskarża truciciela, jada bardzo ostrożnie; kto przyłapie złodzieja, strzeże swojego mienia.
Jeśli
więc ktoś postanawia targnąć się na życie maga (w tym rozumieniu, jakie oni przydają temu słowu), jakim dozorem, jakimi środkami ostrożności, jakimi strażami povinien
się zabezpieczyć przed niewidzialną i nieuniknioną zgubą? Oczywiście żadnymi. I dlatego o takie przestępstwo może oskarżać tylko człowiek, który w nie wcale nie wierzy.
27
Ale ludzie nie mający rozeznania powszechnie popełniają taki błąd, że filozofom prawie zawsze coś zarzucają.
Tych, którzy w swych badaniach zakładają, że przyczyny powstawania ciał są proste i.
bezpośrednie, uważają za bezbożników zaprzeczających istnieniu bogów Przykładem może być Anaksagoras, Leukippos, Demokryt, Epikur i pozostali ci, którzy opowiadali się za
przyrodą.
Innych zaś, którzy ze szczególną wnikliwością poznają kierującą światem opatrzność i zbyt gorliwie sławią bogów, nazywają znów powszechnie magami, w przekonaniu, że oni
— skoro umieją pojąć to, co się dokoła nich dokonuje — potrafią też sami dokonać tego wszystkiego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: