Apologia

Stanie się wówczas dla was oczywiste, że wstępując na drogę życia poprzez zbrodnicze oskarżenie, będzie w przyszłości bardziej podobny do stryja Emiliana niż do brata Poncjana.
29
Przechodzę zatem, jak postanowiłem, do wszystkich bredni tego oto Emiliana.
Zacznę od zarzutu, co — jak zauważyłeś — stał na czele oskarżeń, mając służyć za dowód jakoby najbardziej skłaniający do podejrzeń o magię: mianowicie, że ja u
jakichś tam rybaków chciałem nabyć za pieniądze pewne gatunki ryb. Która więc z tych dwóch okoliczności ma być podstawą do podejrzenia o magię?
Czy to, że o ryby dla mnie starali się rybacy? A może należało to zadanie powierzyć hafciarzom albo cieślom?
Może, aby uniknąć waszych oszczerstw, powinienem był poszczególnym rzemieślnikom powierzyć wykonanie prac zupełnie obcych ich zawodom?
Niechby mi cieśla łapał siecią ryby, a rybak, przeciwnie, niechby obrabiał drewno!
A może sądziliście, że potrzebowałem tych ryb dla jakichś niecnych celów i dlatego chciałem kupić je za pieniądze?
Jestem przekonany, że gdybym chciał mieć je na obiad, dostałbym je za darmo! Dlaczego w takim razie nie oskarżacie mnie również na podstawie wielu innych rzeczy?
Często przecież kupowałem za pieniądze wino i warzywa, i owoce, i chleb.
Tym sposobem skazujecie na głód wszystkich sprzedawców żywności; no, bo kto ośmieli się kupić u nich coś do zjedzenia, jeżeli zakłada się z góry, że wszelkie wiktuały, za
które płaci się pieniędzmi, potrzebne są nie na obiad, ale do magii?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: