Apologia

Zwrócisz uwagę, że poruszam w nich rzeczy godne zapamiętania, a mało komu znane, a także używam nazw przez Rzymian nie stosowanych, i do dzisiaj, o ile wiem, w łacinie nieznanych;
ja natomiast dzięki pracy i wytrwałości przeniosłem je z greki i niby odbiłem na łacińskiej monecie.
A niech powiedzą nam, Emilianie, twoi adwokaci, czy kiedyś spotkali po łacinie te wyrażenia, które przytoczę.
Będę mówił wyłącznie o stworzeniach wodnych, a pozostałe tylko wspomnę, o ile mają cechy wspólne z tymi pierwszymi.
A więc posłuchaj dokładnie; gotów jesteś krzyczeć, że wymawiam magiczne zaklęcia zwyczajem Egipcjan lub Babilończyków: _selacheja, malakeja, malakostraka, chondrakantha,
ostrakoderma, karcharodonta, amfibia, lepidota, folidota, dermoptera, steganopoda, rnonere, sinagelastika...
_Mogę wymieniać dalej, ale nie warto tracić dnia, bo mi nie starczy czasu na zajęcie się pozostałymi sprawami.
A ty tymczasem przeczytaj głośno w łacińskim przekładzie te słowa, które przytoczyłem.
39
Czy więc myślisz, że dla filozofa — nie prostackiego nieuka i bezmyślnego na modłę cyników, ale dla takiego, który pamięta, że jest ze szkoły Platona — czy myślisz,
że dla takiego filozofa hańbą jest to, że wie o tych rzeczach, czy to, że nie wie; to, że one go nie ciekawią, czy to, że się nimi zajmuje; to, że zna Sposób, dzięki któremu
można coś o nich przewidzieć, czy to, że wierzy opowieściom ojca i matki o bogach nieśmiertelnych?
Kwintus Enniusz opisał w wierszach przeróżne smakołyki.
Wymienił niezliczone gatunki ryb, które — rzecz jasna — dokładnie poznał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: