Apologia

Dlatego, jeśli sprawa toczy się przed dobrym sędzią, obwinionego o dokonanie czynu zwalnia się z drobiazgowego śledztwa, skoro nie kierował się żadnymi przestępczymi pobudkami.
" A teraz — skoro nie udowodnili ani tego, że kobieta została zaczarowana, ani tego, że została przewrócona, a ja nie zaprzeczam, że zbadałem ją na prośbę lekarza — powiem
ci, Maksymie, dlaczego zapytałem o to dzwonienie w uszach.
Nie pragnę wcale usprawiedliwiać tego czynu, który — jak już ty uznałeś — nie ma nic wspólnego z winą ani ze zbrodnią, lecz nie chcę przemilczać niczego, co zasługuje na
wysłuchanie przez ciebie i jest stosowne do twojego wykształcenia. Powiem o tym najkrócej, jak będę mógł; nie muszę cię przecież tego uczyć, ale tylko ci to przypomnę.
49
Filozof Platon w owym przesławnym dialogu _Timajos _niemal na boski sposób wyłożył budowę całego świata.
Wyjaśniwszy nadzwyczaj doskonale zagadnienie trzech sił naszego ducha i wytłumaczywszy, dlaczego z boskiej opatrzności powstał każdy z członków naszego ciała, rozważył trzy
grupy przyczyn wszelkich chorób.
Pierwszą z nich połączył z tą chwilą, kiedy ciało powstaje i brak jest zgodności pomiędzy właściwościami głównych elementów: wilgotnym i chłodnym oraz dwoma przeciwstawnymi
do nich; następuje to wówczas, gdy którakolwiek z tych właściwości przekracza swoje granice albo opuszcza właściwe sobie miejsce.
Druga przyczyna chorób wynika z wadliwych związków utworzonych z elementów prostych, ale mających odrębny charakter: chodzi o krew, wnętrzności, kości, szpik oraz to, co powstaje
z połączenia się tych poszczególnych związków.
Wreszcie na trzecim miejscu — nagromadzenie się w ciele różnych odmian żółci, zmąconego powietrza i tłustej wilgoci wpływa na powstawanie chorób.
50
Wśród owych przyczyn szczególnie ważna jest ta, która wywołuje epilepsję — a o niej zacząłem mówić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: