Apologia

Kiedy bowiem pod wpływem działania szkodliwego ognia mięśnie rozpuszczają się i tworzą gęstą, spienioną ciecz wydzielając jednocześnie pęcherzyki pary, wówczas na skutek
żaru ściśniętego powietrza zaczyna ciec biaława i wzdymająca się ropa.
Ta ropa zaś, jeśli wydostanie się z ciała na zewnątrz, nie tyle szkodzi skórze, co ją szpeci, albowiem piersi znaczy liszajami i pozostawia na nich różnorakie plamy.
Ale ten, komu się to przydarzy, nigdy już później nie ulegnie epilepsji; w ten sposób niezwykle ciężką chorobę ducha opłaca lekką szpetotą ciała.
Lecz jeśli ten zgubny czynnik, pozostawszy wewnątrz i zmieszawszy się z czarną żółcią, rozszaleje się, owładnie wszystkimi żyłami i — otworzywszy sobie drogę do wierzchołka
głowy — swój straszliwy prąd zmiesza z mózgiem, natychmiast paraliżuje duszy królewską część (ona zaś, mając władzę nad rozumem zajmuje ciemię człowieka niby zamek lub
pałac królewski) zatykając i doprowadzając do rozstroju jej boskie drogi i kanały mądrości.
I mniej zgubnie działa podczas snu na ludzi, którzy do syta najedli się i napili, bo wówczas nie przejawia się w znamiennych dla epilepsji skurczach, ale tylko w lekkich dusznościach.
Lecz gdy dojdzie już do tego, że rozleje się w głowie człowieka, który czuwa, wówczas rozum nagle spowija się obłokiem i człowiek pada; ciało jego drętwieje, a dusza uchodzi na
zewnątrz.
My nazywamy tę chorobę nie tylko „wielką" lub epilepsją, ale także „boską chorobą", podobnie jak Grecy mówią na nią _hieran noson, _dlatego że ona razi rzeczywiście
rozumną część duszy, która jest w każdej mierze najświętsza.
51
Zgadzasz się, Maksymie, z teorią Platona? Wyłożyłem ją na tyle jasno, na ile pozwalał mi czas.
Mając całkowite zaufanie do jego zdania, że powodem boskiej choroby jest owa zaraza rozlewająca się w głowie, nie na próżno chyba zapytałem tę kobietę, czy odczuwa ciężar w
głowie, czy nie drętwieje jej szyja, czy nie pulsuje jej w skroniach i nie dzwoni w uszach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: