Apologia

Powiedziałbym, że mi to podrzucono, albo że dostałem to jako lekarstwo, albo że przekazano mi to w celach obrzędowych, albo że wypełniłem rozkaz objawiony mi we śnie; są jeszcze
tysiące innych sposobów, przy pomocy których mógłbym zbić twoje dowody zupełnie zwyczajnie i normalnie, tak jak robi się to powszechnie.
A ty żądasz tymczasem, żeby coś, co — gdyby nawet było przyniesione tu i pokazane, wobec dobrego sędziego nie zaszkodziłoby mi — żeby to coś nikomu nie znane i przez nikogo
nie widziane oskarżało mnie na podstawie próżnych podejrzeń.
Nie wiem, czy zgodnie z twoim nawykiem znów nie powiesz: „No, a co to było, co zawinąłeś w płótno i trzymałeś razem z larami?" Czy nie tak, Emilianie?
Tak oskarżasz, że o wszystko pytasz pozwanego, a sam nie przedstawiasz żadnych świadectw. „Do czego ci potrzebne ryby? Dlaczego zbadałeś chorą kobietę? Co miałeś w chusteczce?
" Czy przyszedłeś mnie tu oskarżać, czy zadawać mi pytania?
Jeżeli oskarżać, to sam udowodnij to, co mówisz; jeżeli zadawać pytania, to nie uprzedzaj z góry tego, co było, bo przecież dlatego musisz pytać, że nic nie wiesz.
Zresztą w ten sposób każdy człowiek okaże się winny, jeżeli oskarżający — zgłosiwszy cudze imię do sądu — nie będzie miał obowiązku przedstawienia dowodów, natomiast
będzie miał możliwość stawiania pytań. Cokolwiek człowiek by robił, może służyć jako zarzut, że gorliwie zajmuje się magią.
Napisałeś ślubowanie na biodrze jakiegoś posągu — jesteś magiem; a jeśli nie — dlaczego napisałeś?
Modliłeś się w świątyni do bogów po cichu — jesteś magiem; a jeśli nie — o co prosiłeś?
Skoro zaś w ogóle nie modliłeś się w świątyni — jesteś magiem; a jeśli nie — dlaczego bogów o nic nie prosiłeś?
I tak samo, jeśli przyniesiesz jakiś dar, złożysz ofiarę, nazbierasz świętych gałązek.
Dnia by mi nie starczyło, jeślibym chciał wymienić wszystkie okoliczności, w których oszczerca może tym sposobem żądać wyjaśnień.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: