Apologia

" Tym samym całkowicie zakazuje budowy świątyń sposobem prywatnym; uważa bowiem, że obywatelom do składania ofiar wystarczą świątynie publiczne.
Potem dodaje: „Złoto i srebro znajdujące się w innych państwach w prywatnym posiadaniu, tudzież w świątyniach, wzbudza zawiść ludzką.
Kość słoniowa pochodząca z ciała zwierzęcia pozbawionego życia nie jest czystym darem. Z żelaza i ze spiżu wykuwa się sprzęt wojenny.
Drewniane więc wizerunki wyrzeźbione z jednego kawałka drzewa i z jednej również bryły kamienia wykonane posągi godzi się ofiarowywać bogom.
" Ogólne uznanie, Maksymie, i wy, członkowie rady, pokazało, że ja trafnie posługuję się Platanem i jako nauczycielem życia, i jako obrońcą w sądzie, a prawom jego — jak
widzicie — jestem posłuszny.
66
Teraz pora już przejść do listów Pudentilli, czyli zająć się z kolei wydarzeniami nieco wcześniejszymi, aby dla wszystkich stało się zupełnie jasne, że ja nie wszedłem
do domu Pudentilli zwabiony jej majątkiem, tak jak twierdzą oni. Gdybym bowiem myślał o jakimkolwiek majątku, musiałbym zawsze ten dom omijać.
Pod innymi względami to małżeństwo również niewiele ma zalet, i nawet bardzo godziłoby w moje sprawy, gdyby sama kobieta swoimi cnotami nie równoważyła tylu przykrości.
Nie żadna bowiem inna przyczyna, jak tylko nikczemna zawiść sprawiła, że postawiono mnie tutaj przed sądem, że przedtem tylekroć zagrażano mojemu życiu.
Bo i czymże innym kierował się Emilian, gdybym nawet w jego oczach naprawdę był magiem, skoro swoją zemstę uważał za sprawiedliwą?
Przecież nie tylko żadnym czynem, ale nawet najmniejszym słóweczkiem nigdy go nie obraziłem.
Wszak nie dla sławy mnie oskarża, tak jak oskarżał Marek Antoniusz Gnejusza Karbona, Gajusz Mucjusz — Aulusa Albucjusza, Publiusz Sulpicjusz — Gnejusza Norbana, Gajusz Furiusz —
Marka Akwiliusza, Gajusz Kurion — Kwintusa Metella.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: