Apologia

Niech przeczyta! Niech sam siebie przekona swoim własnym głosem i własnymi słowami...
Czy to twój list? Dlaczego zbladłeś? Ach, bo czerwienić się ty już nie umiesz!
A ten podpis to twój?
A ty, proszę, przeczytaj głośniej, żeby wszyscy zrozumieli, w jakiej niezgodzie między sobą pozostają jego język i ręka, i w o ile mniejszej sprzeczności pozostaje on ze mną,
niż z samym sobą.
70
Czy napisałeś, Emilianie, to, co teraz odczytano? „Wiem, że ona chce i musi wyjść za mąż, ale nie wiem, kogo wybierze." I słusznie, bo nie wiedziałeś.
Pudentilla bowiem, znając dobrze twoją nienawistną złośliwość, mówiła ci tylko o samym zamiarze, ale nic o pretendencie.
Ty natomiast myśląc, że ona chce poślubić twojego brata Klarusa i łudząc się tą fałszywą nadzieją, namawiałeś jej syna Poncjana, aby wyraził na to zgodę.
Gdyby więc wyszła za Klarusa, gburowatego i zgrzybiałego starca, powiedziałbyś, że zrobiła to z własnej chęci, bez magii, i że już dawno miała zamiar wyjść za mąż; ale
ponieważ wybrała młodego i takiego, za jakiego wy mnie uważacie, to powiadasz, że zrobiła to wbrew woli i że nigdy nie myślała o małżeństwie.
Nie wiedziałeś, łajdaku, że zachował się twój list w tej sprawie, nie wiedziałeś, że będziesz musiał ulec swojemu własnemu świadectwu.
Tego listu Pudentilla nie zniszczyła, a zachowała go jako świadka i wyraziciela twojej woli, ponieważ znała cię jako człowieka nie tylko bezmyślnego i zmiennego, ale także
zakłamanego i bezwstydnego. Zresztą w tej sprawie sama napisała do Rzymu do Poncjana i wyjaśniła przyczyny swojego postanowienia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: