Apologia

Omówiła wszystko, co dotyczyło jej zdrowia; pisała o tym, że nie było żadnego powodu, aby nadal musiała cierpieć; o tym, że przez swoje długotrwałe wdowieństwo i przez
zaniedbywanie własnego zdrowia uratowała dla synów dziedzictwo przodków, które powiększyła jeszcze dzięki własnej zapobiegliwości; o tym, że z woli bogów Poincjan osiągnął
już wiek, w którym może się żenić, a jego brat — przywdziać męską togę; o tym, żeby i jej pozwolili położyć kres osamotnieniu i chorobie; o tym, żeby nie obawiali się o
jej macierzyńskie uczucia i o jej ostatnią wolę; o tym, że będzie dla nich taka po zamążpójściu, jaka była w czasach wdowieństwa.
A teraz proszę o przeczytanie kopii tego listu wysłanego do syna.
71
Myślę, że na podstawie tego dla wszystkich stało się już dostatecznie jasne, że to nie przez moje zaklęcia Pudentilla odżegnała się od uporczywego wdowieństwa, ale
zrobiła to z własnej woli, ponieważ myśl o małżeństwie od dawna nie była jej obca, a mnie, być może, wolała od innych.
Nie rozumiem, czemu wybór tak roztropnej kobiety ma być mi poczytywany raczej za zbrodnię niż za zaszczyt, a zarazem dziwię się, dlaczego to Emilian i Rufin tak bardzo przeżywają
tę decyzję niewiasty, skoro ci, którzy ubiegali się o jej rękę, spokojnie znoszą to, że wybrała mnie, a nie ich?
Zresztą postąpiła tak za radą własnego syna, a nie głosu serca. Temu zaś nawet Emilian nie będzie mógł zaprzeczyć.
Poncjan bowiem otrzymawszy od matki list natychmiast powrócił z Rzymu w obawie, że gdyby dostała się w ręce jakiegoś skąpca, co się zdarza, cały majątek mogłaby przenieść do
jego domu. Ten niepokój wielce go dręczył, wszelkie bowiem nadzieje na bogactwo, zarówno jego jak i jego brata, związane były z mieniem matki.
Dziadek zostawił im niewiele; matka posiadała cztery miliony sestercjów, z których znaczną sumę pożyczyła od synów bez żadnego zobowiązania na piśmie, ale tylko, co on zresztą
uważał za słuszne, na mocy zaufania.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: