Apologia

Czy nie czytaliście, co Katullus odpowiedział tym, którzy mu źle życzyli:
Poeci zawsze niech przykładem świecą,
A wiersz przykładnie nazbyt niech nie płynie.
Boski Hadrian, by uczcić mogiłę Wokona, swojego przyjaciela i poety, napisał taki wiersz:
W wierszach lubieżny, w myślach byłeś czysty.
Nigdy by tego nie wypowiedział, gdyby kilka swawolniejszych wierszy miało być świadectwem bezwstydności.
Przypominam sobie, że czytałem wiele podobnych wierszy samego boskiego Hadriana.
Odważ się, Emilianie, i powiedz, że cesarz i wielki stróż obyczajów, boski Hadrian, napisał i na piśmie pozostawił potomnym coś, co przynosi szkodę.
A zatem, czy myślisz, że Maksym obwini mnie o cokolwiek, o czym mu wiadomo, że napisałemto za przykładem Platona?
Wiersze tego filozofa, które przed chwilą cytowałem, tym są czystsze, im bardziej otwarte, tym skromniej napisane, im szczersze zawierająwyznanie.
Człowiek występny jest bowiem w takim przypadku obłudny i skryty, a człowiek, który w tym widzi jedynie igraszkę—szczery i otwarty.
Dzieje się tak, ponieważ natura obdarzyła niewinność mową, a zbrodnię milczeniem.
12
Nie będę omawiał dokładnie owej wielkiej i boskiej teorii platońskiej, którą ludzie czcigodni, z małymi wyjątkami, znają, a nieucy nie słyszeli o niej wcale.
Otóż Platon uczy, że są dwie boginie Wenery, a każda sprawuje władzę nad innym rodzajem miłości i nad różnymi wielbicielami.
Jedna z nich jest wszystkim znana; ta, gdy ją rozbudzi miłość przyziemna, skłania ku żądzy nie tylko uczucia ludzi, ale także bydła i dzikich zwierząt, z niesamowitą i straszną
siłą splatając w uścisku posłuszne ciała stworzeń porażonych jej potęgą.
Druga zaś, niebiańska Wenera, zrodzona ze szlachetnej miłości, troszczy się tylko o ludzi, i to jedynie o niektórych spośród nich, nie pobudzając ich niczym, nie podsuwając
żadnych przynęt, aby swych wyznawców nakłonić do czynów lubieżnych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: