Apologia

Przekonywałem swoją żonę, której całe mienie — jak twierdzą — już wcześniej przepuściłem, przekonywałem, powtarzam, i wreszcie przekonałem, aby te pieniądze (o których
mówiłem poprzednio), skoro ich synowie żądają, bezzwłocznie im zwróciła w postaci gruntów, które oni wycenili nisko i tak, jak chcieli, i aby jeszcze im dodała ze swego
osobistego majątku najżyźniejsze pola, olbrzymi i kosztownie wyposażony dom, wielką ilość pszenicy, jęczmienia, wina, oliwy i innych płodów, do tego nie mniej niż czterystu
niewolników, a wreszcie wiele sztuk bydła, które przedstawiało nie najgorszą wartość.
To wszystko po to, aby z jednej strony tą darowizną ich uspokoić, z drugiej zaś upewnić ich w nadziei, że później otrzymają resztę spadku.
I mimo oporu Pudentilli — niech wybaczy, że mówię, jak było — osiągnąłem to, choć z wielkim trudem.
Mimo jej oporu i gniewu gorącymi prośbami to wymogłem, matkę z synami pojednałem, pierwszym zaś moim dobrodziejstwem — jako ojczyma — było to, że znacznie powiększyłem mienie
moich pasierbów.
94
O tym dowiedzieli się w mieście wszyscy. Rufina przeklinali, mnie wynosili w pochwałach.
Jeszcze nim darowizna została dokonana, przyszedł do mnie Poncjan razem z tym jakże niepodobnym do niego bratem, rzucił mi się do nóg, prosił, abym mu wybaczył i zapomniał
wszystko, co było, płakał, całował mi ręce i wyrażał żal, że dał posłuch Rufinowi i jemu podobnym.
Błagał potem, abym go oczyścił z win w oczach najznakomitszego Lolliana Awita, któremu nieco wcześniej poleciłem jego pierwsze krasomówcze próby.
Wiedział bowiem, że przed kilkoma dniami napisałem do Awita list, a w nim wszystko przedstawiłem tak, jak było. Na to także się zgodziłem.
Przeto wziąwszy mój list udał się do Kartaginy, gdzie konsulat Lolliana Awita dobiegał już końca, a on sam oczekiwał ciebie, Maksymie.
Jako człowiek bardzo wytworny, przeczytawszy mój list, powinszował Poncjanowi, że tak szybko naprawił swój błąd, i przesłał mi przez niego odpowiedź. Dobrzy bogowie!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: