Apologia


97
Czy słyszałeś, jakich słów używał twój brat Poncjan, kiedy się do mnie zwracał?
Jak wielekroć już dawniej, a także w ostatnich chwilach życia nazywał mnie swoim ojcem, władcą, nauczycielem.
Mógłbym również pokazać twoje listy o podobnej treści, gdybym uważał, że warto im poświęcić choć chwilę czasu.
Wolałbym raczej przedstawić sądowi testament twojego brata, mimo że nie był dokończony, bo pisany w ostatniej chwili, w którym wspominał mnie z wdzięcznością i szacunkiem.
A przecież to Rufin nie dopuścił do sporządzenia i zatwierdzenia tego testamentu poczytując sobie za wstyd, że wymyka mu się z rąk dziedzictwo, które on, będąc tylko przez kilka
miesięcy teściem Poncjana, ale drogo ceniąc każdą noc swej córki, uważał już za swoje.
Poza tym wypytywał pewnych Chaldejczyków, jakie będzie miał korzyści z zamążpójścia córki, a oni, jak dowiaduję się, odpowiedzieli (co oby się nigdy nie sprawdziło!
), że jej pierwszy mąż po kilku miesiącach umrze. Resztę zaś, to znaczy to, co dotyczyło spadku, wedle swego zwyczaju wymyślili zgodnie z życzeniami klienta.
Ale bogowie chcieli inaczej i zaślepiona bestia na próżno rozwarła paszczę.
Poncjan bowiem poznawszy dobrze córkę Rufina nie tylko nie przekazał jej całego spadku, ale nawet nie nadzielił jej godziwą częścią; za to, żeby ją zniesławić, kazał jej
zapisać płótna za dwieście denarów dając przez to do zrozumienia, że był rozgniewany i znał jej wartość, a nie, że pominął ją przez zapomnienie.
Za to zarówno w tym testamencie, jak i w poprzednim, który został już przedtem odczytany, spadkobiercami swoimi wyznaczył matkę i brata.
Pod tego to nieszczęsnego chłopca, choć to, jak widzisz, jeszcze dziecko, Rufin teraz podsuwa, niczym machinę oblężniczą, swoją córkę, podstawia i podkłada kobietę dużo
starszą od niego, tak niedawno żonę jego brata.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: