Apologia

), jak mój pasierb, brat obdarzonego piękną wymową Poncjana, ledwie umiał wybełkotać kilka sylab.
99
Wzywam na świadków więc ciebie, Maksymie, was, członkowie rady, i was również, którzy wraz ze mną stoicie tu przed trybunałem, że wina za wypaczenie charakteru i za
zepsucie tego chłopca spoczywa na tym oto jego stryju i na tymże kandydacie na teścia; ja zaś będę od dzisiaj uważał za szczęśliwy traf, że spadł mi z karku ciężar opiekowania
się takim pasierbem i w przyszłości nie będę już prosił jego matki, aby mu wybaczała.
Bo przecież (omal o tym nie zapomniałem), zupełnie niedawno, kiedy po śmierci swego syna Poncjana Pudentilla zachorowała i zaczęła spisywać testament, długo z nią walczyłem, aby
za te wszystkie obelgi i za te wszystkie krzywdy nie pozbawiła Pudensa całkiem dziedzictwa.
Słowo daję, że gorąco ją prosiłem, aby zniszczyła ten, jakże surowy dla niego testament, który już był napisany.
W końcu zagroziłem, że jeżeli nie stanie na moim, to się z nią rozejdę.
Tłumaczyłem jej, żeby uczyniła dla mnie to ustępstwo, by złego syna złamała wielkodusznością, żeby uwolniła mnie od wszelkiej nienawiści.
I dotąd nie ustępowałem, aż tak zrobiła. Żałuję tylko, że uwolniłem Emiliana od wszelkich obaw z tego powodu, przekazując mu tak nieoczekiwaną wiadomość.
Zobacz, proszę cię, Maksymie, jak osłupiał, kiedy dowiedział się o tym, jak oczy wlepił w ziemię. Spodziewał się zupełnie czego innego, i to nie bez przyczyny.
Wiedział, że Pudentilla ma już po dziurki w nosie zniewag ze strony syna, a do mnie, ponieważ ją szanuję, przywiązana jest bardzo. Z mojej strony też miał się czego obawiać.
Każdy człowiek, choćby równie jak ja miał w pogardzie sprawy dziedziczenia, jednak nie odmówiłby sobie zemsty na tak nieuczciwym pasierbie.
I to przede wszystkim lęk przed tym nakłonił ich do wytoczenia mi procesu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: