Apologia

Powodowani chciwością mylnie sądzili, że to mnie pozostawiony został cały spadek. Uwalniam was na przyszłość od tych obaw.
Mojego sposobu myślenia nie mogła zmienić ani możliwość objęcia spadku, ani możliwość dokonania zemsty.
Ja, ojczym, walczyłem z rozgniewaną matką w obronie złego pasierba, tak jakby ojciec walczył z macochą w obronie najlepszego syna; a poza tym pohamowywałem bardziej niż było
potrzeba moją dobrą żonę w jej wielkiej hojności w stosunku do mnie.
100
Podaj tu ten testament, który matka pisała, kiedy syn był już jej wrogiem, a ja, nazywany przez nich grabieżcą, przez cały czas nie przestając prosić dyktowałem jej każde
słowo. Rozkaż, Maksymie, rozpieczętować te tabliczki!
Przekonasz się, że spadkobiercą wyznaczony został syn, dla mnie zaś w dowód szacunku przeznaczono coś bardzo skromnego; po to tylko, żeby w testamencie żony, gdyby przytrafiło
jej się coś, co ludziom przecież się przytrafia, występowało także imię męża. Weź więc ten testament matki, który nie jest wcale sporządzony w myśl przyjętych zasad.
No, bo czyż nie? Męża oddanego jej jak nikt na świecie Pudentilla pozbawiła dziedzictwa, a spadkobiercą wyznaczyła jakże wrogiego jej syna.
A nawet nie chodzi tu o syna — zostaną bowiem zaspokojone wszystkie nadzieje Emiliana, Rufin zaś za pieniądze dane przez Pudentillę wyprawi weselisko; pijackie towarzystwo, wstrętni
pasożyci! Weź więc, powtarzam, ty najlepszy z synów, ten testament i przeczytaj go sobie, a listy miłosne matki odłóż choć na chwilę!
Jeśli cokolwiek napisała jako szalona, znajdziesz to wszystko tu, i to zaraz na początku: „Spadkobiercą moim niechaj zostanie mój syn Sycyniusz Pudens.
" Przyznaję: kto przeczyta te słowa, uzna je za szalone.
A więc spadkobiercą jest ten syn, który w chwili pogrzebu swojego brata zwołał szajkę młodych szubrawców i chciał wyrzucić cię z domu, który ty mu podarowałaś?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: