Apologia

To ten syn, który tak bardzo odczuł i tak głęboko przeżył to, że część spadku po bracie wraz z nim dziedziczyć miałaś ty?!
To ten syn, który porzucił cię w twoim smutku i żałobie i z twoich kolan uciekł do Emiliana i Rufina?!
To ten, który później rzucał ci w twarz tyle obelg i, popierany przez swego stryja, wyrządził ci tyle krzywd?
To ten syn, który twoje imię zniesławił w sądzie, a twoją skromność postarał się zhańbić publicznie, wykorzystując do tego twoje własne listy?
To ten, który o zbrodnię karaną śmiercią oskarżył twojego męża, którego ty wybrałaś i — co przecież sam zarzucał — którego pokochałaś nad życie?
Otwórz więc, proszę cię, otwórz, dobry chłopcze, testament! Na pewno tym sposobem łatwiej udowodnisz, że twoja matka postradała zmysły!
101
Dlaczego kręcisz głową, dlaczego się wzbraniasz, skoro wyzbyłeś się już niepokoju co do spadku po matce?
A ja te tabliczki, Maksymie, pozostawiam tutaj, u twoich stóp, i zapewniam cię, że już więcej nie będzie mnie ciekawiło, co Pudentilla pisze w swoim testamencie.
Niech w przyszłości on sam, jeśli tego zapragnie, przeprasza swoją matkę za wszystko. Na mnie niech już więcej nie liczy; nie będę jej błagał w jego imieniu.
Niech on, skoro jest człowiekiem samodzielnym i dorosłym, sam dyktuje znieważające listy kierowane do matki, a potem sam niech łagodzi jej gniew.
Kto umiał drugiego oskarżyć, ten niech umie się i ona siebie poskarżyć!
A mnie zupełnie wystarczy to, że nie tylko oczyściłem się całkowicie z zarzucanych mi zbrodni, ale również wyrwałem doszczętnie korzeń dzisiejszego procesu, to jest nienawiść
wywołaną przez chęć zawładnięcia spadkiem.
Wreszcie, żeby już niczego nie pominąć, zanim skończę mówić, zbiję jeszcze jeden fałszywy zarzut.
Powiedzieliście, że za wielką sumę pieniędzy mojej żony kupiłem na swoje imię wielki majątek.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: